Chỉ các thành viên của hệ thống Webmoney sở hữu chứng chỉ đã xác minh bằng bản sao hộ chiếu và đang lưu trú tại Liên bang Nga được tham gia danh mục thanh toán này. Get a Certificate, download document scan copies.